Rick de Wit, Jan Looise (Infinite Financieel)

Meesters in bedrijfsvoering met verstand van onderwijs

 

Infinite Financieel is gespecialiseerd in advisering over bedrijfsvoering en financieel management in onderwijsorganisaties. Infinite Financieel levert (parttime en interim) controllers en beantwoordt consultancyvragen over onder meer risicomanagement, planning & control en administratieve organisatie. Ook helpt Infinite Financieel schoolbesturen in het po en vo en samenwerkingsverbanden passend onderwijs met o.a. meerjarenbegrotingen en financiële rapportages. Maatschap Onderwijs werkt vooral samen met de Infinite Financieel adviseurs Jan Looise en Rick de Wit.

Rick de Wit is directeur van Infinite Financieel en toonaangevend adviseur voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het po en vo. En hij adviseert schoolbesturen over strategische en beleidsmatige vragen op het terrein van financiën en bedrijfsvoering. Maatschap Onderwijs werkt samen met Rick bij de ondersteuning van samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Jan Looise is senior adviseur. Hij helpt schoolbesturen bij het verbeteren van de planning & control cyclus en maakt risicoanalyses. Daarmee ondersteunt hij Maatschap Onderwijs bij bestuurlijke fusietrajecten en haalbaarheidsonderzoeken.

www.infinitebv.nl

Infinite Financieel BV
tel: 085-8769437
info@infinitebv.nl

Jan Looise linkedin Rick de Wit linkedin
Hank Beermann

Hank Beermann

Adviseur, procesbegeleider, trainer en gecertificeerd coach
Aleid Schipper

Aleid Schipper

Expert passend onderwijs, procesbegeleider en adviseur
Aleid Schipper

Partners

Samenwerking met collega’s met aanvullende kennis en ervaring