Maartje Reitsma

Vragen naar het waarom

Als kind stelde Maartje al vragen over het waarom. Door vragen te stellen, probeert zij achter de bedoeling te komen. Waarom doen we iets en wat willen we bereiken? Maartje gaat eerst terug naar de basis om van daaruit praktisch, origineel en creatief te zoeken naar oplossingen. Dat doet u of zij nooit alleen, dat gebeurt altijd samen!

Haar inhoudelijke aandachtsgebieden zijn:

  • Ouder- en leerlingparticipatie in de school als (waarde)gemeenschap
  • Pedagogisch klimaat, gedrag en sociale veiligheid
  • Terugplaatsing (overstappen) van speciaal naar regulier onderwijs
  • Onderwijsinnovatie en -kanteling
  • Praktijkgericht (actie)onderzoek en de school als lerend collectief

Maartje is tevens beschikbaar als interim schoolleider of projectleider.

Maartje Reitsma
tel: 06 10331277
maartjereitsma@vanuitdebedoeling.nl

linkedin

Hank Beermann

Hank Beermann

Adviseur, procesbegeleider, trainer en gecertificeerd coach
Aleid Schipper

Aleid Schipper

Expert passend onderwijs, procesbegeleider en adviseur
Aleid Schipper

Partners

Samenwerking met collega’s met aanvullende kennis en ervaring