Hank Beermann

Mensen in beweging brengen

Hank Beermann is adviseur, procesbegeleider, trainer en gecertificeerd coach, optraind aan de School voor Coaching en RINO Amsterdam.
Zijn specialismen zijn leiderschap, management, bestuur (o.a. rolopvatting), teamontwikkeling, communicatie en coaching.

h.beermann@maatschaponderwijs.nl
tel. 06-20963968

“Ik ondersteun en begeleid (bovenschools-) management, besturen en schoolteams. Mijn passie en professionele betrokkenheid zijn zowel gericht op organisatieontwikkeling als op persoonlijke ontwikkeling. Ik ben een generalist en werk graag samen met experts en materiedeskundigen, zowel op kortdurende als langdurige opdrachten. De afwisseling daarin vind ik bijzonder prettig.

(Complexe) verandertrajecten binnen het primair onderwijs hebben mijn warme belangstelling, evenals professionele persoonlijke begeleiding, herinrichting van bestuurlijke verhoudingen, bestuurlijke schaalvergroting en het ontwikkelen van strategisch beleid.
Als adviseur bevind ik mij regelmatig in de rol van procesbegeleider of projectleider, met name in verzelfstandigings- of fusietrajecten.
Als trainer werk ik vooral met leidinggevenden, zowel in groepen als individueel. Vaak doe ik dat samen met partners van Maatschap Onderwijs of met acteurs of collega´s uit het veld. Zo heb ik de afgelopen jaren een aantal netwerken van directeuren mogen begeleiden.

Als coach richt ik mij op persoonlijke ontwikkeling en het groeien in effectief gedrag. Ik vind het geweldig als mensen in beweging komen.
Mijn ervaring als schoolleider, trainer en adviseur bij een landelijke besturenorganisatie (VBS), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en M&O-groep komen mij in mijn werk dagelijks van pas.”

linkedin

Hank Beermann

Hank Beermann

Adviseur, procesbegeleider, trainer en gecertificeerd coach
Aleid Schipper

Aleid Schipper

Expert passend onderwijs, procesbegeleider en adviseur
Aleid Schipper

Partners

Samenwerking met collega’s met aanvullende kennis en ervaring