Astrid van de Kerkhof

Snel en transparant naar beter resultaat

Astrid helpt teams, besturen en directies doeltreffend met het verbeteren van organisatie- en communicatieprocessen.

Zij gebruikt daarbij agile en scrum werkwijzen om samen met u uw strategie in kaart te brengen, te prioriteren en uit te werken. Zo realiseert uw team of organisatie plannen en projecten op tijd, binnen budget, gedragen en transparant. Én kunt u tijdig bijsturen.

Astrid heeft ruim vijftien jaar ervaring in (primair) onderwijsprojecten, communicatie en agile projectbegeleiding. In kinderopvang en primair onderwijs, hbo en wetenschap. Daarnaast is zij initiator van Agile in Onderwijs en vriend van eduScrum.

www.vital-agile.nl

Astrid van de Kerkhof
tel: 06-22232432
astrid@vital-agile.nl

linkedin

Hank Beermann

Hank Beermann

Adviseur, procesbegeleider, trainer en gecertificeerd coach
Aleid Schipper

Aleid Schipper

Expert passend onderwijs, procesbegeleider en adviseur
Aleid Schipper

Partners

Samenwerking met collega’s met aanvullende kennis en ervaring