Astrid Echteld

Werken met wat zich onder de oppervlakte bevindt

Astrid Echteld is gecertificeerd coach en counsellor, opgeleid bij RINO Amsterdam en USBO Utrecht.

Meer dan 25 jaar ervaring als communicatietrainer en procesbegeleider brengt Astrid mee, voor schoolorganisaties en andere taakgerichte groepen die de wens hebben effectief met elkaar samen te werken.

Als coach en counselor helpt zij professionals in het nauw om hun moeilijkheden vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Dit houdt in dat zij leren gebeurtenissen vanuit de persoon, de rol en de organisatie te zien en dat zij leren onderzoeken hoe deze drie factoren elkaar beïnvloeden in de huidige samenleving.

Klanten krijgen inzicht in het nu en uitzicht op hun toekomst. Astrid heeft haar expertise opgebouwd in de sectoren onderwijsbegeleiding, het primair en hoger onderwijs en in de sector zorg & welzijn. Thema’s die haar inspireren zijn samenwerken-contact-conflict, diversiteit en persoonlijk leiderschap.

Vanuit haar bureau Joeroké werkt Astrid samen met Maatschap Onderwijs.

www.joeroke.nl

Astrid Echteld
tel: 06 13131667
joeroke@planet.nl

 

linkedin

Hank Beermann

Hank Beermann

Adviseur, procesbegeleider, trainer en gecertificeerd coach
Aleid Schipper

Aleid Schipper

Expert passend onderwijs, procesbegeleider en adviseur
Aleid Schipper

Partners

Samenwerking met collega’s met aanvullende kennis en ervaring