Aleid Schipper

Betrokken bij mensen. Samen opdenken

Aleid Schipper is expert passend onderwijs, procesbegeleider en adviseur
Haar specialismen zijn passend onderwijs, kwaliteitsbeleid, lerende organisatie en strategische beleidsvragen.

a.schipper@maatschaponderwijs.nl
tel. 06-44170791

“Vanuit mijn achtergrond als orthopedagoog voel ik me uitgedaagd om onderwijs passend te maken voor alle leerlingen. Dat raakt me. Samen met schoolleiders, schoolteams en directeuren van samenwerkingsverbanden denk ik na over visie en strategie. Met mijn expertise draag ik bij aan het doorontwikkelen van inhoudelijk beleid. Mijn sterke analytisch vermogen komt daarbij goed van pas.

Thuisnabij onderwijs realiseren voor meer leerlingen heeft mijn belangstelling. Tijdens studiereizen naar Oostenrijk (Graz) en Canada (Toronto) heb ik daarover veel geleerd en mooie ervaringen opgedaan. Daar ben ik rijker van geworden.

Ik houd ervan om samen op te denken en te reflecteren. Soms is het ook nodig stiltes te laten vallen, zodat de ander in beweging komt. Echt contact met de klant opbouwen vind ik belangrijk. De ervaring leert dat, als dat lukt, er vaak een jarenlange samenwerking ontstaat.

Eerder werkte ik als coördinator Weer Samen Naar School, beleidsadviseur bij de Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS) en de WEC-Raad, als directielid van een Regionaal Expertise Centrum cluster 4 en als senior adviseur bij KPC Groep. Deze ruime ervaring op het gebied van onderwijs en ondersteuning zet ik graag in voor u en uw organisatie.”

linkedin

Hank Beermann

Hank Beermann

Adviseur, procesbegeleider, trainer en gecertificeerd coach
Aleid Schipper

Aleid Schipper

Expert passend onderwijs, procesbegeleider en adviseur
Aleid Schipper

Partners

Samenwerking met collega’s met aanvullende kennis en ervaring