Visie en strategie

Aan besturen, scholen en teams worden strenge eisen gesteld; ze moeten op veranderingen inspelen, voor draagvlak zorgen en toch kwaliteit blijven leveren. Hoe maak je dan nog samen plannen die je op tijd kan realiseren, waarbij iedereen weet wat zij of hij moet doen en waarbij je toch flexibel blijft? Maatschap Onderwijs faciliteert bij ontwikkeling, uitvoering en verbetering van visie en strategie.

Als het om visie en strategie gaat is de combinatie met agile scrum ideaal. Moet er iets onder hoge tijdsdruk af? Dan kunt u ook kiezen voor een ‘snelkookpanscrum’ waarbij u in een intensieve tweedaagse met behulp van scrum gezamenlijk een schoolplan schrijft, een strategie uitwerkt of een project vlot trekt.
Partner Astrid van de Kerkhof is gecertificeerd agile coach met veel ervaring in het onderwijs.

Visietrajecten

Teamtrajecten gericht op groei, communicatie en betrokkenheid
Maatschap Onderwijs biedt een stapsgewijze aanpak, gericht op verbetering, communicatie en groei voor teams van basisscholen. Een visietraject bestaat uit vier bijeenkomsten met het hele team. We starten met een herijking van de visie. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde:

● Wat is de visie van de school? Waar staan we voor? Waar willen team en directie samen naar toe? En hoe communiceren we met elkaar daarover?
● Wie zijn wij? Wat verstaan we onder professioneel gedrag?
● Welk commitment verwachten we van iedere medewerker?
● Hoe willen we met collega’s, leerlingen en ouders omgaan?
● Hoe willen we samenwerken met de ons omringende omgeving?
● Wat is het bestuurlijk kader?
● Hoe gaan wij om met de opbrengsten van ons onderwijs?
● Hoe ziet het organogram van onze school eruit?

Teamleden kunnen zich na het traject verbinden aan de doelen en de resultaten van het onderwijs op de school. Ook krijgt de schoolleiding tools om de eigen aansturende en begeleidende verantwoordelijkheden te versterken.

Hank Beermann en Astrid Echteld

Agile portfolio voor schoolbesturen

Voor besturen die elkaar veel óf juist weinig spreken
Werkt u al goed samen binnen uw schoolbestuur, maar denkt u dat het beter kan? Maatschap Onderwijs helpt u om efficiënt, transparant en effectief uw werkzaamheden te organiseren. U leert hoe u in een agile portfolio uw werk inzichtelijk maakt op inhoud en prioriteit. In korte intervallen bespreekt u met elkaar waar u mee bezig bent, hoe het gaat en of verdere afstemming en ondersteuning nodig is. Op vaste momenten evalueert u het resultaat, de samenwerking en het werkplezier.

Astrid van de Kerkhof

‘Snelkookpan’ werksessies

Samen snel naar concreet resultaat
Een nieuwe strategie of opleiding ontwikkelen? Leerlijnen aanpassen, studenten betrekken of de werkdruk aanpakken? Het hoeft geen jaren of maanden te duren. Astrid van de Kerkhof helpt u om het veel sneller te doen. Na een korte kennismaking met agile scrum werken gaat u in intensieve ‘micro scrum’ sessies met het eigen project of product aan de slag. In (blokken van) één of twee dagen werkt u samen snel naar concrete resultaten. U stapt buiten uw comfortzone en haalt verspilling uit het proces.

Astrid van de Kerkhof

Scrum training voor schoolleiders

Doelgericht samenwerken met je team en collega’s
Waarschijnlijk heeft u al eens van scrum gehoord. Agile scrum werken helpt u om leuker en doelgerichter samen te werken met uw team en collega’s in bijvoorbeeld het directieberaad. Wat wilt u bereiken voor uw schoolorganisatie en hoe doet u dat? Maatschap Onderwijs traint en coacht schoolteams in werken met scrum op een manier die bij uw organisatie past.

Astrid van de Kerkhof

Scrum je onderwijsorganisatie

Vaardigheid van deze tijd
Besturen, teams, leerlingen… iedereen kan het! Scrum is snel, simpel en leuk, en helpt om transparant te plannen, samen te werken en doelen te halen. Maatschap Onderwijs ondersteunt u om scrum in te zetten op een manier die past bij uw onderwijsproces.

Astrid van de Kerkhof

Prioriteren kun je leren

De kunst van het onderbouwd ‘nee’ zeggen
In deze training krijgt u praktische handvatten om weloverwogen prioriteiten te stellen, werk echt af te maken en doelgericht samen te werken. Om echt ergens ‘ja’ tegen te kunnen zeggen moet je tegen veel dingen ‘nee’ zeggen. Maar hoe doet u dat, in een mensgerichte omgeving die iedere dag veel van u vraagt, met beperkte capaciteit en middelen? Wat moet echt gedaan worden en waarom? En wat kunt u beter laten?

Astrid van de Kerkhof

Bestuurlijke samenwerking en/of (scholen)fusie

Begeleiding van het volledige traject, inclusief fusie-effectrapportage
Als gevolg van krimp en maatregelen op financieel en personeelsgebied kan de onderwijskwaliteit in het geding komen. Schoolbesturen kunnen hun scholen lean and mean inrichten, maar ook dat heeft grenzen. Als u daar tegenaan loopt is het zinvol om in de regio met elkaar alternatieven te verkennen. Schoolbesturen kunnen samenwerken in een coöperatie of federatie of om met elkaar fuseren. Ook een bestuurlijke verbinding met naschoolse opvang, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is mogelijk, zoals bij de vorming van een Integraal Kind Centrum (IKC).

Hank Beermann en Jan Looise

Hieronder vindt u een overzicht van onze expertise en ervaring:

Heeft u een wens of een vraag? Aarzel niet en neem contact met ons op.
Wij hebben of vinden graag een antwoord.