Leren met en van elkaar

In de dagelijkse werkelijkheid lopen scholen tegen veel verschillende vragen aan. Het is dan steeds de uitdaging hoe je samen blijft leren, onderzoeken en ontwikkelen. Dat geldt voor alle lagen van de schoolorganisatie, zowel intern als extern. Maatschap Onderwijs ondersteunt gericht op groei en verbetering van de communicatie, zowel als maatwerk als in een standaardprogramma.

Lerende netwerken voor besturen

Expertise en organisatie van bijeenkomsten op door besturen te bepalen thema’s
Maatschap Onderwijs ondersteunt lerende netwerken van besturen voor en namens de PO-Raad. Besturen bepalen zelf de inhoud. Vaak zijn dat thema’s op het gebied van educational governance. Maatschap Onderwijs levert de expertise en organiseert de bijeenkomsten op een door de besturen te bepalen locatie binnen hun eigen regio.
Meer informatie over deze (lerende) netwerken vindt u via www.po-raad.nl.

Hank Beermann

Professionele leergemeenschappen

Samen leren, onderzoeken en ontwikkelen
“Het is belangrijk dat leerkrachten in een sfeer van vertrouwen de juiste vragen kunnen stellen, dat de schoolleiding ervoor zorgt dat de school als geheel zich ontwikkelt, dat de verbinding tussen mensen en organisatie verbetert en – vooral – dat de schoolleiders organiseren dat tijdens het werk samen wordt geleerd. Kortom, dat het vermogen om te leren op en tussen alle lagen wordt vergroot.” zegt Michael Fullan in zijn boek De Schoolleider, strategieën die het verschil maken.

Veel scholen reageren snel op gebeurtenissen en incidenten. Vaak is het ook nodig om direct te handelen. Maar voor meer complexe vraagstukken is samen onderzoeken, leren en ontwikkelen een betere manier om een duurzame oplossing te vinden. Een school die functioneert als een professionele leergemeenschap, waar leerkrachten samen praktijkgericht actieonderzoek doen en waar gewerkt wordt vanuit een collectieve ambitie, is in staat zich als geheel te ontwikkelen. Leraren op zo’n school ervaren eigenaarschap, ontwikkelen een onderzoekende houding en dragen bij aan een open en lerende cultuur. Samen leren, onderzoeken en ontwikkelen en als professionals praktijkgericht actieonderzoek doen kan in leergemeenschappen, leergangen of andere vormen waar een groep mensen langere tijd met en van elkaar wil leren.

Een bijzondere vorm van leergemeenschappen is het werken in een kwaliteitskring, gekoppeld aan collegiale visitaties.

Maatschap Onderwijs heeft veel ervaring in het begeleiden van leergemeenschappen en onderzoek van professionals. Wij helpen u graag bij het kiezen van de juiste vorm en het realiseren hiervan.

Hank Beermann en Maartje Reitsma

Educatief partnerschap & participatie van kinderen en jongeren

Het is meer dan een goede relatie tussen kinderen, ouders en school
“It’s not about the parents”, zei oudergoeroe Joyce Epstein ooit treffend. De relatie met ouders is geen doel op zich: het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Wanneer kinderen, ouders en school een gemeenschappelijk beeld hebben en ieder vanuit zijn eigen rol bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind dan is dat positief. Het draagt bij aan het welbevinden, het zelfbeeld en de zelfwaardering, de motivatie én aan de leerprestaties.

Ouders zijn belangrijk. Veel scholen spreken ondertussen over partnerschap met ouders. Maar als je goed kijkt is het vaak een eenzijdige benadering van de school; ‘ouders moeten zich voegen naar ons’.
Maartje Reitsma draait de pedagogische driehoek steeds meer om. Vanuit de bedoeling: het gaat om de ontwikkeling van het kind. Het zijn de kinderen en de jongeren die de opbrengsten genereren. Dat betekent dat een kind hoe dan ook mag participeren in zijn eigen ontwikkeling. En dat gaat verder dan alleen een ‘doel stellen’. Ouders en school zijn daarbij onontbeerlijk.

Maartje sluit aan bij de huidige ontwikkeling van de school en maakt samen met de school een maatwerktraject.

Maartje Reitsma

Training Communicatie tussen school en ouders

Om goed met ouders samen te werken is communicatie onontbeerlijk. En met ouders bedoelen we alle ouders, ongeacht hun etnische achtergrond of sociale status. Scholen vinden gesprekken met ouders weleens lastig, zeker als de werelden van thuis en school ver uiteen liggen. Hoe bouw je de relatie met ouders op? Hoe breng je als leerkracht jouw zorgen over een kind op een adequate manier over aan ouders? Hoe voer je slechtnieuwsgesprekken? Hoe kom je in samenspraak met ouders tot oplossingen voor moeilijkheden?
In de training komen onder andere deze aspecten aan de orde. Met behulp van trainingsacteurs gaan we oefenen met vaardigheden die leerkrachten kunnen toepassen om de band met ouders te verstevigen en gesprekken effectief te maken.

Astrid Echteld en Hank Beermann

Hieronder vindt u een overzicht van onze expertise en ervaring:

Heeft u een wens of een vraag? Aarzel niet en neem contact met ons op.
Wij hebben of vinden graag een antwoord.