Hoe

Mensen en organisaties onwikkelen zich door beweging en onderlinge verbondenheid

Maatschap Onderwijs gaat ervan uit dat mensen en organisaties zich ontwikkelen door beweging en onderlinge verbondenheid.

Beweging brengen

Wij brengen de beweging die nodig is en verbinden mensen met hun persoonlijke doelen en die van de organisatie. Of dat nu is door het coachen van individuele leraren of door het meedenken over rollen in een nieuwe governance structuur in een samenwerkingsverband passend onderwijs. We stijgen uit boven de waan van de dag en werken met praktische methodieken die hun waarde en effect hebben bewezen.

Meedraaien

Per situatie kijken we hoe dat het beste kan. Door een helpende hand te reiken, door mee te denken, soms tegen te bewegen en door goed zicht te houden op het proces en de inhoud. Wij draaien een tijdje mee, totdat het loopt en beweging en ontwikkeling vanzelfsprekend zijn geworden.

In beweging blijven

Maatschap Onderwijs blijft kritisch, op de vraag, het proces en de inhoud. In beweging blijven betekent ook dat je je leven lang blijft leren. Dat geldt voor scholen, besturen en samenwerkingsverbanden én voor onszelf. Daarom doen we regelmatig collegiale consultatie met onze partners, toetsen we onze kennis en kunde in ons professionele netwerk en organiseren we bijeenkomsten om kennis te delen.

Kernwaarden

Maatschap Onderwijs is zorgvuldig in de omgang met klanten, partners en met elkaar. We streven naar professionaliteit en betrouwbaarheid in alles wat we doen. Openheid, kwaliteit en duurzame samenwerking zijn voor ons belangrijke kernwaarden.

Maatwerk

Maatschap Onderwijs en haar partners leveren uitsluitend maatwerk. Aan al onze diensten gaat een zorgvuldige intake en vrijblijvende offerte vooraf, die na acceptatie door Maatschap Onderwijs schriftelijk wordt bevestigd.

BTW

Maatschap Onderwijs is aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom is scholing door Maatschap Onderwijs vrijgesteld van BTW.