Maatschap Onderwijs

Brengt onderwijs in beweging

Het primair onderwijs,
speciaal onderwijs en de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Maatschap Onderwijs

Brengt onderwijs in beweging

Het primair onderwijs,
speciaal onderwijs en de
samenwerkingsverbanden
passend onderwijs

Mensen in beweging brengen

Hank Beermann

Hank Beermann

Adviseur, procesbegeleider, trainer en gecertificeerd coach

Zijn specialismen zijn leiderschap, management, bestuur (o.a. rolopvatting), teamontwikkeling, communicatie en coaching »

Aleid Schipper

Aleid Schipper

Expert passend onderwijs, procesbegeleider en adviseur

Haar specialismen zijn passend onderwijs, kwaliteitsbeleid, lerende organisatie en strategische beleidsvragen »

Partners

Samenwerking met collega’s met aanvullende kennis en ervaring

Zo dragen we vanuit een breder perspectief en met meer expertise bij aan de ontwikkeling van schoolteams, directeuren en besturen »

Maatschap Onderwijs

werkt voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Onderwijs is de basis

Maatschap Onderwijs gelooft dat goed onderwijs de basis is voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Daar willen wij aan bijdragen

 

Maatschap Onderwijs – hoe het begon

Maatschap Onderwijs is in 2008 opgericht door Hank Beermann, Ludo Wilbrink en Anneke van der Linde. Zij ontmoetten elkaar als collega´s bij de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en werkten ook daarna vaak samen. In Maatschap Onderwijs combineerden zij hun kennis en ervaring.

Anneke van der Linde is sinds juli 2015 teruggetreden uit de maatschap en werkt nu vrijwel fulltime voor de PO-Raad. Ludo Wilbrink heeft per november 2015 zijn werkzaamheden binnen de maatschap beëindigd in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.